Polityka prywatności

Co to są pliki cookies − popularnie zwane ciasteczka?

Cookies to maleńkie ‘porcje’ informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę (najczęściej na twardym dysku). Wszyscy stosują cookies - dlaczego? To proste - dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Cookie NIE identyfikuje Twoich danych osobowych. Cookie NIE ma żadnego wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt.

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Dlaczego stosujemy ciasteczka

Używamy ciasteczek niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony. Przykładowo do zapamiętywania poprzednich czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

Jak możesz zarządzać swoimi plikami cookies?

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera


 

Polityka Prywatności

 

 

 

1. Informacje ogólne

 

Niniejszy dokument zwany Polityką prywatności określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach świadczenia usług za pomocą serwisu internetowego: www.comtour.pl

 

Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma więc RODO.

 

Korzystając z serwisu możesz przekazać nam dane osobowe np. podczas rezerwacji wycieczki turystycznej. W takim przypadku będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe.

 

 

 

2. Administrator danych: 

 

2.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług określonych w pkt 2.2. jest Halina Rokowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Biuro Podróży COM-TOUR Halina Rokowska, ul. Ludwika Solskiego, nr 2, 32-600 Oświęcim, NIP: 5491028334 (dalej ComTour).

 

2.2. Przez Usługi rozumie się usługi świadczone w szczególności drogą elektroniczną lub za pomocą połączenia telefonicznego, między innymi usługi polegające na prezentowaniu ofert wycieczek turystycznych, dostarczenia informacji o podróży, obsłudze Klienta w zakresie rezerwacji i zakupu.

 

2.3. Organizator imprezy, z którym zawierana jest konkretna Umowa udziału w imprezie turystycznej jest administratorem danych osobowych dostarczonych przez Klienta w celu zawarcia i wykonania danej umowy. Szczegółowe dane Organizatora imprezy, w tym jego dane kontaktowe jak również informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, przekazuje dany Organizator imprezy turystycznej.

 

 

 

3. Kontakt

 

Kontakt z ComTour jest możliwy w następujący sposób:

 

Telefonicznie 514 062 990

 

Email: comtour.oswiecim@gmail.com

 

 

 

4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:  

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO między innymi w celu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej z jej organizatorem za pośrednictwem ComTour.

 

Dane osobowe przetwarzamy:

 

  1. w celu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej z jej organizatorem za pośrednictwem ComTour (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. w celu wysyłania informacji handlowej lub marketingu bezpośredniego za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu na podstawie Twojej zgody – w przypadku jej wyrażenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  3. w celach analitycznych np.: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych ofert na podstawie uwag na ich temat, zainteresowania, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  6. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  7. w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb klienta, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  8. w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 

 

 

5. Kategorie Danych osobowych:

 

W celach określonych niniejszą polityką prywatności przetwarzamy podstawowe dane identyfikacyjne tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, data urodzenia. Zakres powyższych danych wymaganych dla celów nabycia konkretnych usług może różnić się w zależności od wielu czynników takich jak w szczególności: wymogi konkretnego organizatora turystyki, z którym zawierana jest Umowa.

 

 

 

6. Okres przechowywania danych osobowych: 

 

Dane osobowe będą przechowywane do końca okresu obowiązywania umowy na udział w imprezie turystycznej, a po jej zakończeniu:

 

a) przez okres obsługi posprzedażowej (np. w celu rozpatrywania reklamacji);

 

b) do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z umową;

 

c) przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 

Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług przetwarzamy do czasu: a) zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, b) cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzaliśmy te dane na podstawie udzielonej zgody, c) sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

 

 

 

7. Prawa związane z ochroną danych osobowych

 

Przysługują Ci następujące prawa:

 

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

 

2) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

 

3) prawo do usunięcia danych - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali te dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli;

 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z tobą działań, jeżeli twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;

 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

 

W przypadku skorzystania z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

6) prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec twoich praw lub też że twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 

7) prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie, które posiadamy na podstawie umowy lub twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważasz, że przetwarzamy twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

 

9) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

 

8. Konsekwencje niepodania danych osobowych:  

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością świadczenia usług.  

 

 

 

9. Odbiorcy danych:

 

Dane osobowe mogą być przekazane:

 

1) Organizatorom imprezy turystycznej, którzy świadczą usługę na podstawie zawartej przez Ciebie umowy;

 

2) naszym podwykonawcom oraz partnerom handlowym, czyli podmiotom z których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, są to w szczególności firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, agencje marketingowe, partnerzy świadczący usługi techniczne, podmioty obsługujące płatności.

 

 

 

10. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

 

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku zawarcia umowy na udział w imprezie turystycznej mającej miejsce w państwie trzecim.

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego nastąpi na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b lub c) RODO tj. w przypadku gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą lub przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.

 

 

 

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

 

Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie stosuje także profilowania.

 

 

 

12. Zmiany Polityki Prywatności

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności Administrator
będzie informować na stronie www.comtour.pl